Showing all 11 results

Nasi Mendy Ayam

Mendy Ayam Kecil (AK)

RM11.00

Nasi Mendy Ayam

Mendy Ayam Biasa (AB)

RM15.00

Nasi Mendy Kambing

Mendy Kambing Biasa (KB)

RM24.00

Nasi Mendy Mix

Mendy Mix Biasa (MB)

RM27.00